ZAMÓWIENIE

MOTIV VIP MUSIC

Uwaga! Wysłanie zamówienia do zespołu MOTIV VIP MUSIC oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej.
Przesłanie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy.
Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania formularza umowy oraz zapłaty zadatku.
W przypadku braku zapłaty zadatku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia,
zamówienie poczytuje się za anulowane a termin nie podlega rezerwacji.
Proszę o następujące dane do umowy I z osobna dane klientów: Pani Młodej i Pana Młodego oraz jeśli taka występuje,
osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu klientów.
Proszę o wskazanie W POLU “Informacje Uzupełniające”, czy umowa o świadczenie obsługi muzycznej podpisana zostanie w siedzibie Zespołu (ul. Ogrodowa 4, 42-274 Konopiska). Jeśli nie istnieje możliwość podpisania umowy w siedzibie zespołu, uprzejmie proszę o wskazanie, czy formularz umowy powinien zostać do Państwa przesłany przesyłką pocztową (list polecony) czy też drogą elektroniczną (format .pdf) – zgodnie z Regulaminem zawierania umów oraz świadczenia obsługi muzycznej MOTIV VIP MUSIC.

FORMULARZ INDYWIDUALNY


Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.

FORMULARZ FIRMOWY


Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.

Podane wyżej dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Grzegorza Polaka w celu wypisania umowy.
Przesłanie niniejszego formularza oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej.
Powyższe związane jest z zarezerwowaniem podanego terminu.
Umowa powyższa zawarta zostanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Umowę uważa się za zawartą jedynie w przypadku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy, niniejsze zamówienie ulega anulowaniu, a rezerwacja terminu przestaje obowiązywać.
Przed podpisaniem umowy, proszę zapoznać się z Regulaminem zawierania umowy oraz świadczenia obsługi muzycznej przez zespół MOTIV VIP MUSIC, dostępny na stronie internetowej: ZESPOL-WESELNY.PL

Podoba Ci się nasza muzyka?

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj termin